Darovaná částka 25 000 Kč (450 Kč ZŠ Dobratice + 8 850 Kč Benefice běhej na vsi + 10 000 Kč dar paní Světničková + zbytek drobní dárci).

V Ilenge máme za sebou důležitou fázi stavby. Společně jsme se pustili do stavby nové budovy školy na místo té původní, zcela nevyhovující. Nyní stojí hrubá stavba (3 nové třídy) a díky darům z posledních dvou let se nám tuto budovu podařilo svépomocí s vesnicí zastřešit. Hurá! Sice nám uvnitř ještě roste tráva, ale máme střechu nad hlavou. Pomáháme tak velké skupině dětí najednou a zlepšujeme tak jejich podmínky pro vzdělávání. Je to však i místo, kde řada dětí potřebuje pomoc alespoň s nákupem školní uniformy a pomůcek, aby mohli docházet do školy. To řeší organizace Bez mámy z jiných darů.