Adopce dětí na dálku

Adopce sirotků dává šanci na lepší budoucnost dětem v Centru i mimo něj. V České republice i na Slovensku je nabídnuta rodinám či jednotlivcům možnost pravidelně finančně podporovat některé z tanzanských dětí, které ztratilo rodiče či žije ve velmi nepříznivých podmínkách. Podpora je využívána k zajištění nejpotřebnějších věcí: UBYTOVÁNÍ, STRAVA, OŠACENÍ A VZDĚLÁNÍ.

Chci adoptovat

Při každé naší návštěvě v Tanzanii zjišťujeme, jak se dítěti daří, jak prospívá ve škole, jaké jsou jeho nové zájmy, plány a sny. Předáme dopisy a dárky adoptivních rodičů a zároveň převezmeme dopisy dětí pro rodiče do Česka. Ne všechny děti, obzvláště ty malé, chápou, jakou roli v jejich životě hraje adoptivní rodič. Avšak díky jejich pečovatelům si uvědomují, že v něm mají štědrého dárce, za což jsou vděčné.

Rozhodnutí o Adopci sirotka - jeho finanční podpoře bereme spíše jako morální než právní závazek, proto v současnosti nesepisujeme žádnou smlouvu. Rozumíme také tomu, že nastanou situace, kdy si adoptivní rodič nemůže sponzorování dále dovolit. Pokud takový případ nastane v budoucnu, prosíme adoptivní rodiče, aby nás včas informovali.

6 kroků k radosti

1. Výběr sirotka
2. Kontaktování koordinátora
3. Potvrzení adopce
4. Platba na bankovní účet
5. Potvrzení o daru
6. Radost

Způsob a výše platby

Peníze můžete poslat najednou nebo po částech (např. v měsíčním intervalu). Minimálně polovinu částky potřebujeme mít k dispozici do konce 6. měsíce a druhou polovinu částky pak do konce 12. měsíce daného roku.

Potřebná částka na rok se liší podle toho, zda je dítě podporováno zcela nebo částečně a je-li na základní či střední škole v místě bydliště, či mimo něj.

Plná podpora

Částka 10 000 Kč pokryje náklady pro jedno dítě umístěné v Centru pro sirotky na rok. Náklady zahrnují zejména jídlo, ošacení, zdravotní péči, školní pomůcky, příp. školné, osobní hygienu. Pokud probíhá vzdělání mimo bydliště, částka je vyšší a pohybuje se mezi 15 000 – 25 000 Kč/ročně.

Částečná podpora

Týká se dětí, které mají stabilní zázemí a domov u svých příbuzných. U těchto dětí je podpora směřována hlavně ke vzdělání. U dětí základní školy jde o částku 3 500 Kč/rok; u dětí ve věku střední školy 5 000 Kč/rok, pokud studují v místě bydliště. Jestliže probíhá vzdělání mimo bydliště, částka je vyšší a pohybuje se mezi 15 000 – 25 000 Kč/ročně.

U dětí ve věku základní školy je potřeba do budoucna počítat s tím, že jejich náklady stoupnou s přestupem na střední školu. Standardní doba studia na ZŠ je 7 let, na SŠ jsou to 4 roky. Ale i střední škola je v Tanzanii jen přestupní stanicí k dalšímu vzdělání, a to buď na high school pro studijní typy, anebo na učiliště pro zručné typy. O pokračování dítěte ve studiu na jednotlivých školách adoptivní rodiče včas uvědomíme a budou se moci o další podpoře rozhodnout.