Spojujeme české školáky s těmi v Africe

Projekt Škola škole funguje již od roku 2007 a začal se 4 českými školami, které podporovaly 4 školy v Tanzanii. Dnes je v projektu zapojeno již 8 českých škol a svou neúnavnou snahou pomáhají 7 tanzanským školám.

Projekt Škola škole je prvním z projektů v Evropě orientovaných na podporu spolupráce místních škol a žáků a chudých venkovských škol v Tanzanii. Děti u nás se tímto způsobem učí společnému rozhodování, hodnocení, empatii a pomoci těm, kteří to potřebují a rozšiřují si celkové vnímání světa. Děti v Tanzanii dostávají potřebnou pomoc pro kvalitnější vzdělávání. Bez mámy je spojovatelem tohoto projektu na bázi "každý získává".

Vzdělávání v Tanzanii

Vzdělání v Tanzanii začíná od mateřských školek. Možná se zdá, že slovo vzdělání je v případě mateřských školek trošku přehnané, ale pravdou je, že tanzanské děti se ve školce učí již číst psát a počítat, a to dokonce i v angličtině. Povinná školní docházka začíná od sedmi let nástupem do základní školy. Na základní škole dítě zpravidla absolvuje 7 tříd, na střední škole další 4 třídy. Přestože je povinné děti do školy posílat, nikdo to nekontroluje, a proto se to nedodržuje striktně.

Školní zařízení

Všechna tato zařízení jsou velmi chudá. Nejen, že jsou špatně vybavena studijním materiálem, ale mnohdy nemají okna ani dostatek lavic pro studenty. Ve vesnických školách chybí dokonce i učitelé a ti, co tam zůstali, nemají mnohdy dostatečné vzdělání ani pedagogické schopnosti. Situace bývá lepší na školách soukromých, avšak ty, svými náklady, často převyšují reálné možnosti obyčejných lidí. Platí se tam vysoké školné. Zajímavostí je, že na středních školách jsou všechny předměty, kromě výuky svahilského jazyka, učeny v angličtině.

Realizaci projektu zajišťují na tanzanských školách naši dobrovolníci, kteří s místním koordinátorem navštíví každou školu osobně, naplánují práce i jejich časový harmonogram a později odvedenou práci také zkontrolují a výsledky nafotí. Po návratu do Česka navštíví dobrovolník partnerskou školu, kde děti a učitelský sbor seznámí s tím, co se udělalo, ukáže snímky, případně videa. Fotografie z projektu zůstanou k dispozici škole, která si z nich pak může udělat nástěnku. Školáci vidí, že jejich snaha přinesla konkrétní ovoce a většinou v programu pokračují i v dalším roce.

Jak to funguje?

6 kroků k radosti v africké škole

1. Česká škola nás kontaktuje s přáním zapojit se do projektu.

2. Zástupce organizace Bez mámy uskuteční ve škole úvodní přednášku, ve které dětem představí život v Tanzanii. Děti pak mají větší představu o kultuře a realitě Tanzanie.

3. Zvolí se partnerská škola v Tanzanii. Jedna či více škol v ČR má za partnerskou školu některou ze škol na tanzanském venkově.

4. Žáci a učitelé v ČR se pak v průběhu roku snaží různými prostředky získat co nejvíce peněz pro svou školu v Tanzanii. Před koncem roku předají výtěžek organizaci Bez mámy, která se připravuje na misi.

5. V průběhu mise mají žáci možnost sledovat živý blog dobrovolníků z místa a vidět tak dopad své pomoci v reálném čase.

6. Po ukončení mise zástupce organizace navštíví školu a žákům vše odvypráví a nastíní možnosti pro další rok.

Co pořizujeme z vybraných peněz školám v Tanzanii?

 • Oprava učebny včetně betonové podlahy, omítek a tabule Cca 8 000 Kč
 • Výmalba učebny, aby v ní bylo hezky Cca 3 000 Kč
 • Lavice, aby se děti nemusely mačkat Jedna lavice pro 2-3 žáky cca 1 500 Kč
 • Okna a dveře, aby do třídy nefoukal vítr a prach Cca 5 000 Kč na učebnu
 • Vodní rezervoár, aby děti měly přístup k pitné vodě Nádrž na 5 000 l cca 12 000 Kč

Jak můžete sbírat peníze?

Nechejte se inspirovat nebo realizujte něco vlastního.

 • Koncert
 • Akademie, divadelní představení
 • Jarmark, burza
 • Sběr papíru
 • Prodej školního časopisu
 • Pochody a závody (startovné jde na projekt)

Partnerské školy