Chceme Afriku, která se dokáže o sebe postarat a rozvíjet se

Naším cílem je připravit místní děti, aby rozvoj sebe sama i místa, kde žijí, zvládly samostatně a nezávisle na nás. Řídíme se heslem: "Pomoz mi, abych to dokázal sám.“

Kdo jsme?

Jsme nadšenci a srdcaři, zastánci rozvoje, soběstačnosti a samostatnosti. Velmi dobře si uvědomujeme, že to, co děláme, nás dalece přesahuje a má mnohem širší dopad, než se nám dnes vůbec zdá.

Naši pomoc už od roku 2006 soustředíme ve vesnici Mahango ležící v provincii Mbea na jihu Tanzanie. Mahango má velmi nekvalitní přístupové cesty a místní obyvatelé jsou bez pravidelného přísunu vody, a to nejen pitné.

Naše výhody

 • Nezávislost

  Nejenom zabezpečením přežití pro děti, ale skrze jejich vzdělání a rozvoj chceme dosáhnout, aby byly plnohodnotnými členy společnosti a komunity, lídry změny.
 • Blízkost

  Nejsme organizace na dálku, do Afriky sami jezdíme jako dobrovolníci. Na projektech spolupracujeme s místními organizacemi; názor místních nás zajímá.
 • Jednoduchost

  Jezdíme ve vlastních autech a pracujeme na vlastních počítačích. Dobrovolnici cestují do Afriky za vlastní peníze a veškeré náklady související s misí si hradí sami.

Náš tým

 • Michaela Gongolová

  Koordinátor v ČR
  Stará se, aby nebylo ponecháno nic náhodě a všechno šlapalo tak, jak má. Připravuje mise do Tanzanie.
 • Tomáš Gongol

  Předseda
  Tvoří vize a posouvá věci vpřed. Dohlíží na to, aby šla organizace s dobou a pracovala efektivně.
 • Michal Soták

  Člen vedení BM
  Flexibilní a podnikavý člověk, který pomáhá s realizacemi projektů, jak v ČR, tak v Tanzanii.
 • Pavla Popovičová

  Člen BM
  Trpělivě naslouchá potřebám a tvoří dokumenty a projekty organizace.
 • David Mutayoba

  Koordinátor v Tanzanii
  Dohlíží na projekty v Tanzanii. Díky němu dostanou děti včas vždy vše potřebné. Pravidelně reportuje do ČR.
 • Eliška Nováková

  Dobrovolník
  Věnuje se realizacím projektu Škola škole v Tanzanii a komunikaci s partnerskými školami na Moravě.
 • Eliška Bělíková

  Kooordinátorka
  Podporuje nás ze zálohy, momentálně je totiž na rodičovské dovolené.

Ke stažení