Kdo jsme?

Jsme nadšenci a srdcaři, zastánci rozvoje, soběstačnosti a samostatnosti. Velmi dobře si uvědomujeme, že to, co děláme, nás dalece přesahuje a má mnohem širší dopad, než se nám dnes vůbec zdá.

Naši pomoc už od roku 2006 soustředíme ve vesnici Mahango ležící v provincii Mbea v jihozápadní části Tanzánie. Mahango má velmi nekvalitní přístupové cesty a místní obyvatelé jsou bez pravidelního přísunu vody (a to nejen pitné). 

Naším cílem je připravit místní děti, aby rozvoj sebe sama i místa, kde žijí zvládly samostatně a nezávisle na nás. Řídíme se heslem: "Pomoz mi, abych to dokázal sám."

Chceme Afriku, která se dokáže o sebe postarat a rozvíjet se. 

Naše výhody

NEZÁVISLOST

nesnažíme se o pomoc, která bude dělat Afriku na nás závislou. Chceme přinést možnost pro samostatný růst, nejenom zabezpečením přežití pro děti, ale skrze jejich vzdělání a rozvoj dosáhnout, aby byly plnohodnotnými členy společnosti a komunity, lídry změny. Učíme je soběstačnosti.

BLÍZKOST

Nejsme organizace na dálku, do Afriky sami jezdíme jako dobrovolníci. Na projektech spolupracujeme s místními organizacemi; názor místních nás zajímá.

JEDNODUCHOST

Jsme malá organizace. Jezdíme ve vlastních autech, pracujeme na vlastních počítačích, i do Afriky cestujeme za vlastní peníze, které vyděláváme svou prací mimo organizaci Bez mámy. Jsme flexibilní a nezatížení byrokracií a velkou administrací. Vše zvládáme pouze s 1 pracovním úvazkem.

Náš tým

Michaela Gongolová

Projektový manažer

michaela.gongolova@bezmamy.cz

Stará se, aby nebylo ponecháno nic náhodě a všechno šlapalo, tak jak má. Připravuje mise do Tanzánie.

Tomáš Gongol

Předseda 

tomas.gongol@bezmamy.cz

Neúnavně tvoří vize a posouvá věci vpřed. Pracuje jako prorektor pro studijní záležitosti na Slezské univerzitě v Opavě.

Eliška Bělíková

Kooordinátorka  

eliska.belikova@bezmamy.cz

Koordinuje projekt Adopce sirotků a komunikuje s adopotivními rodiči. Dohlíží, aby se nakoupené výrobky v Tingatingashopu dostaly k vám.

Michal Soták

Člen 

michal.sotak@bezmamy.cz

Flexibilní a podnikavý člověk, který si vždy ochotně najde čas na pomoc s nejrůznějšími úkoly, jak v České republice, tak v Tanzánii.

Pavla Popovičová

Člen vedení 

pavla.popovicova@bezmamy.cz

Trpělivě naslouchá potřebám a tvoří dokumenty a projekty organizace.

Zuzana Rabasová

Fundraiserka

Nadšeně hledá nové zdroje a možnosti, které se co nejefektivněji promění v pomoc na místě v Tanzánii.

David Mutayoba

Koordinátor v Tanzanii

Dohlíží na to, aby nechybělo nic dětem v sirotčinci a svou pomoc obdržely také sirotci mimo něj. Komunikuje s místními úřady a partnerskými školami.

Náš příběh

Bez mámy, z.s. je česká nezisková organizace (spolek) se sídlem v Dobraticích, která se zaměřila na pomoc dětem v Tanzánii. Tato organizace byla založena v roce 2006 Ondřejem Horeckým, který do Mahanga v Tanzánii přicestoval jako dobrovolník. Jeho cestovatelský a dobrovolnický duch, snaha pomáhat tam, kde je potřeba a tíživá situace mnoha místních dětí a sirotků tak dala vzniknout myšlence vybudování Centra pro sirotky a založení neziskové organizace, která měla tento velký projekt realizovat.

Od roku 2010 pak byla činnost a vedení organizace předáno do rukou manželů Tomáše a Michaely Gongolových a jejich kamaráda Michala Sotáka. 

O založení organizace si rovněž řekli samotní obyvatelé Mahanga, kteří velmi intenzivně vnímali, v jakých tíživých podmínkách některé děti žijí, aniž by se někdo o ně postaral. V Tanzánii žije 3,1 mln sirotků a státní sirotčince zde neexistují. Mnoho těchto dětí přežívá u svých vzdálených příbuzných, kde se ne vždy setkají s rodinným a přátelským prostředím, potýkají se s nedostatkem jídla o které se nuceně rozrostlá rodina musí rozdělit. Sirotci žijí v podmínkách tak chudobných, že si nemohou dovolit chodit ani do základní školy a vyhlídky na lepší budoucnost jsou pro ně minimální. Často místo pravidelné školní docházky bývají využíváni k těžké práci na poli či k pasení dobytka. Změnit tak tyto životní podmínky alespoň u jednoho dítěte a dát mu šanci na lepší život v dospělosti má velký význam.

Strategický plán

2015 - 2025

Bez mámy strategický plány vytyčuje hlavní cíle organizace, jak jich chce dosáhnout a jak je bude následně vyhodnocovat. Dbá na to, aby veškerá činnost vycházela z naší stanovené vize a mise.