Maria Hadija Makinda

Marii a jejího bratra Amose jsme vzali do Centra pro sirotky z jedné dočasné pěstounské rodiny v Mbujuni. Poprosila nás o to jedna sociální pracovnice, protože už si nevěděla rady se stále se rozrůstající pěstounskou rodinou, která nedostává od státu ani vindru a tak sirotci mají tak tak na jídlo natož na školu. 

Amos, Maria a jejich starší sestra žili s matkou a nevlastním otcem ve vesnici Mwembeni. Rodina byla úplná, ale nezdravá. Nevlastní otec všechny děti zneužíval a matka tomu nebyla schopna nebo nechtěla zabránit. Děti se dovolaly práva až u místních úřadů, kde je po nesnesitelných útrapách dovedla starší sestra. Když vyšla pravda najevo, matka i nevlastní otec utekli, ještě dřív než je mohla policie zadržet. Starší sestra je u babičky, mladší děti převzala sociální pracovnice a umístila k dočasné rodině, kde byly asi 4 měsíce.

Jejich pěstounka je odvážná žena, která se ze svého důchodu (pracovala v mládí v laboratoři) starala celkem o 8 dětí různého věku a mentální kondice. Materiální péče zde je na dobré úrovni, ale nemohla si dovolit děti posílat do školy. Více o dni, kdy jsme Marii a Amose přijali k nám.

Marie má 7 let, ale nikdo neví přesně kdy se narodila. Prostě v roce 2011. Je zdvořilá, pracovitá.

O SIROTKOVI AKTUÁLNĚ - 2019/2020
Maria je velmi šikovná na učení, chválí ji nejen její vychovatelé, ale svou bystrostí si získává ihned srdce všech dobrovolníků. Loni absolvovala 2. třídu a letos postoupila do 3. Co se týká prospěchu, tak byla Maria 4. ve třídě se 100 žáky. Maria se ráda parádí a přeje si být učitelkou, ale upřímně řečeno na rozhodnutí je to brzy, avšak na sny tak akorát.
Každé z dětí se musí v Centru podílet na různých domácích pracích. Maria má na zodpovědnost péči o slepice a o políčko s podzemnici olejnou – buráky (svahilsky karanga), ta se přidává do spousty tradičních afrických jídel nebo se jí pražená solená jako u nás. Naštěstí v tom nikdo z nich není sám, ale mají na to skupinky. Kromě toho se děti v rámci skupinek střídají i v kuchyni nebo se podílejí na úklidu jídelny, aby se učily praktickým dovednostem do života.

O sirotkovi - 2018/2019
Maria je velmi bystrá a inteligentní holka. Projevila velký zájem o angličtinu, pochvaluje si jí i dobrovolnice Katka, která se právě teď výuce angličtiny v  Centru věnuje. Maria loni vysadila papáju, která už má letos více než 1,5m. Každoročně vyplácíme dětem odměnu za zasazený strom a za ten, který udrží při životě. Tentokrát dostala 2000 šilingů (20Kč) i Maria. 
Oba sourozenci loni absolvovali první třídu. Maria byla ve třídě úplně první, co se týče prospěchu. Když je potřeba dokáže přiložit ruku k dílu. Umí dobře smažit africké koblížky Mandazi (bez marmelády☹). 

O sirotkovi - 2017/2018
Marie je v sirotčinci teprve krátce. Holky v Mahangu ji uvítali s nebývalou radostí, protože je teprve 7. dívkou v Centru pro sirotky. Její sirotčincová sestra je Violet, která Marii nabídla, že s ní může spát na posteli až do té doby, než jí koupíme vlastní matraci. Sestra Epifanie ze sirotčince poslala Marii i Amose ihned do školy, jen co jsme nakoupili uniformu a sešity. Oba chodí do první třídy.

Děkujeme adoptivním rodičům
manželům Kunčíkovým

Variabilní symbol: 222115