Wiston Ismail

01.01.2003

Wiston se narodil v roce 2003. Má celkem 4 sourozence, prarodiče se starají od smrti rodičů o všechna svá vnoučata. Starší Winstonův bratr Paulo Fadhili žije od roku 2014 v Centru pro sirotky Mahango.  Dědeček je 70 ti letý, nemocný a slabý. Babička na péči o děti sama nestačí, proto se nyní na nás opět obrátili s žádosti o částečnou podporu pro další ze svých vnoučat - Wistona.

Wiston je velmi pracovitý a v práci samostatný, baví ho farmařit. Přál by si projít zkouškami ve škole a mít lepší budoucnost, chtěl by stát učitelem.

Wiston zůstane nadále bydlet u prarodičů, jeho podpora bude částečná (čili zaměřena na podporu vzdělání).  Po ukončení ZŠ a přechodu na SŠ se částka navyšuje na min. 5000 Kč/ročně. O této skutečnosti budeme dále informovat.

O sirotkovi aktuálně - 2017/2018

Wiston má 15 let, ale také začal se školou až dost pozdě, chodí teprve do 6. třídy. Jeho prospěch je výborný, je 5. z 83 žáků ve třídě. Z předmětů má rád nejvíc zeměpis, ale přál by si být policajtem. Úsměvné je, že má rád farmaření. Je ale z města Mbeya, tak nemá úplnou představu, co farmaření vlastně je. Jejich mini zahrádka za domem se nedá srovnat s farmařením dětí v Centru pro sirotky v Mahangu.


Děkujeme adoptivnímu rodiči

panu Pavlovi z Licibořic

Variabilní symbol: 222103