Maria Hadija Makinda

01.01.2011

Marii a jejího bratra Amose jsme vzali do Centra pro sirotky z jedné dočasné pěstounské rodiny v Mbujuni. Poprosila nás o to jedna sociální pracovnice, protože už si nevěděla rady se stále rozrůstající se pěstounskou rodinou, která nedostává od státu ani vindru a tak sirotci mají tak tak na jídlo natož na školu. 

Amos, Maria a jejich starší sestra žili s matkou a nevlastním otcem ve vesnici Mwembeni. Rodina byla úplná, ale nezdravá. Nevlastní otec všechny děti zneužíval a matka tomu nebyla schopna nebo nechtěla zabránit. Děti se dovolaly práva až u místních úřadů, kde je po nesnesitelných útrapách dovedla starší sestra. Když vyšla pravda najevo, matka i nevlastní otec utekli, ještě dřív než je mohla policie zadržet. Starší sestra je u babičky, mladší děti převzala sociální pracovnice a umístila k dočasné rodině, kde byly asi 4 měsíce.

Jejich pěstounka je odvážná žena, která se ze svého důchodu (pracovala v mládí v laboratoři) starala celkem o 8 dětí různého věku a mentální kondice. Materiální péče zde je na dobré úrovni, ale nemohla si dovolit děti posílat do školy. Více o dni, kdy jsme Marii a Amose přijali k nám.

Marie má 7 let, ale nikdo neví přesně kdy se narodila. Prostě v roce 2011. Je zdvořilá, pracovitá.

Škola: Mahango, 1. třída

Bydliště: Nyní v Centru pro sirotky v Mahngu, dříve u dočasné pěstounské rodiny

ADOPCE

Potřebná částka na rok pokryje celkové životní potřeby v rámci Centra pro sirotky: - celoroční ubytování, - stravování - ošacení, - zdravotnické výdaje, - hygienické nároky, - náklady spojené se vzdělání na ZŠ: uniforma a boty (1x ročně), školní pomůcky a sešity (2x ročně), další specifické věci


Děkujeme adoptivním rodičům

manželům Kunčíkovým

Variabilní symbol: 222115

Způsob a výše platby

Potřebná částka na rok (plná podpora): 10 000 Kč

Číslo účtu: 2400096696/2010 (CZK)

Variabilní symbol: 222115

Peníze můžete poslat najednou nebo po částech (např. v měsíčním intervalu). Minimálně polovinu částky potřebujeme mít k dispozici do konce 7. měsíce a druhou polovinu částky pak do konce 12. měsíce daného roku.