Karim Yenga

01.01.2007

Karim byl stále unavený a vyhládlý. Žije s babičkou a jejími dalšími vnoučaty. Jeho matka zemřela a otec se ke Karimovi nehlásí. Tak už to bývá, když žena byla pochybné pověsti. Bohužel hořké plody nesou ti, kteří za nic nemohou.

Díky naší společné pomoci může Karim opět pravidelně chodit do školy, místo toho aby pracoval na poli. V roce 2017 nastoupil Karim do 4 třídy ZŠ Mahango.

Podle slov Karimovy učitelky, je tichý, málo komunikativní a velmi pracovitý.

O sirotkovi aktuálně - 2017/2018

Karim má 12 let a chodí do 5. třídy. Babička, která se o něj stará se znovu vdala. Obyčejně to nebývá pro opatrované děti moc dobré, ale zde se zatím žádná negativa neprojevila. Karim studuje, průměrně je 22. z 62 žáků ve třídě. Baví ho vzdělávat se, nejoblíbenější předmět je svahilština. Milým překvapením bylo, že jsme letos dostali od všech dětí a jejich opatrovníků dostali drobné poděkování formou sáčku s rýží, pytlíku s kasavou nebo třeba 2 banánů a 2 vajíček. Škoda, že jsme nemohli něco z toho přivést i vám.


Děkujeme adoptivním rodičům

Václav z Českých Budějovic

Variabilní symbol: 222105