Karim Yenga

01.01.2007

Karim byl stále unavený a vyhládlý. Žije s babičkou a jejími dalšími vnoučaty. Jeho matka zemřela a otec se ke Karimovi nehlásí. Tak už to bývá, když žena byla pochybné pověsti. Bohužel hořké plody nesou ti, kteří za nic nemohou.

Díky naší společné pomoci může Karim opět pravidelně chodit do školy, místo toho aby pracoval na poli. V roce 2017 nastoupil Karim do 4 třídy ZŠ Mahango.

Podle slov Karimovy učitelky, je tichý, málo komunikativní a velmi pracovitý.

Děkujeme adoptivním rodičům

Václav z Českých Budějovic

Variabilní symbol: 222105