Jacobo Hassani Juma

01.01.2004

V angličtině  je opravdu dobrý, jako první si troufnul vzít mě na soukromou obhlídku stromů, které byly zasazeny v zimě, a všechno mi vysvětloval. Říkám mu, sama pro sebe, kapitán. Mívá trochu tendence kormidlovat. Někdy i moje hodiny. ... z blogu naší dobrovolnice Marie

V DOBĚ, KDY JSME HO POZNALI

Yacobo přišel do sirotčince v Mahangu se svým dvojčetem Jamesem v roce 2011, ještě před tím než stálo Centrum pro sirotky. Nemohlo se déle čekat. Děti po smrti svých rodičů, kteří zemřeli oba na HIV, žili ve velmi zanedbaném prostředí. Jejich vývoj byl velmi opožděný, do školy nechodili, přestože už na to měli věk (7 let). Ještě dodnes mají potíže s nočním pomočováním, což může být pozůstatek traumat s raného dětství. Již po krátkém pobytu v sirotčinci u misijní stanice, se ukazovalo jejich zlepšení i jejich skutečný potenciál.

DNES

Yacobo je velmi chytrý, učenlivý i pracovitý. Jako jeden z mála sirotků se naučil obstojně komunikovat v angličtině a mnohdy již pomáhá dobrovolníkům s překlady svahilštiny a s komunikací s místními lidmi. Jeho dlouhodobým přáním je stát se v budoucnu knězem. Že to myslí opravdu vážně dokazují jeho občasné postní dny, kdy celý den nic nejí a neoblomí ho ani dobré jídlo, ani pobídky dobrovolníků či vychovatelů. Přání jeho budoucího povolání je dlouho neměnné, což u dětí jeho věku je opravdu výjimečné! Držíme mu palce, ať se mu splní!

O sirotkovi aktuálně - 2017/2018

Jakobo stále tvrdí, že bude knězem a vzorně si předčítá v anglicky psaném katechismu pro mládež, který jsme mu přivezli. Kdo ho jen trochu známe víme, že by byl dobrý i jako učitel. Často něco vysvětluje ostatním dětem a někdy má i sklony poučovat. Vždycky u toho hrozí prstíčkem. Nebojí se žádné práce, pomáhá, kde je potřeba. Letos bude končit ZŠ, tak snad bez problému postoupí dál. Jeho angličtina je velmi dobrá, nadprůměrná. Pomáhají si s dvojčetem Jamesem, ten pokulhává v angličtině, ale zase dělá za Jakoba matiku.


Děkujeme adoptivním rodičům

Zbožínkovým z Uherského Brodu

Variabilní symbol: 2248