Ebeneza Baraca

29.09.2012

Ebeneza, nomen omen, tmavý chlapíček jako z tmavého dřeva, první přišel na to, že se vidí v mých očích. A občas si přijde zkontrolovat, jestli mi z nich nevypadl. Stejně tak se ale chodí dívat, jestli je na druhé straně objektivu, takže dostat ho do záběru je dost výzva. Je to chytrý kluk. Ví moc dobře, kam patří jaké nádobí, a umí napsat jedničku a dvojku. ....z blogu naší dobrovolnice.

Dítě bylo téměř od narození v kojeneckém ústavu v Igogwe asi 100 km od základny našich projektů v Mahangu. Zjišťování jeho původu a okolností ztráty rodičů je téměř nemožné. Nechodí ještě do školy, tráví čas v sirotčinci s matronou (vychovatelkou).

O sirotkovi aktuálně - 2017/2018

Ebeneza se usilovně snaží získat si pozornost dospěláků. Rád se opičí po ostatních dětech, aby se mu té pozornosti rychle dostalo. Ještě nepřišel na to, že nejlepší je být sám sebou, to máme na něm všichni moc rádi. Ebe začal chodit letos do školky, a tak každé ráno míří s ostatními školáky do ZŠ a MŠ Mahango. Protože je ještě maličký, občas ho sveze patron na motorce a sestra Epifanie mu vezme svačinku, aby vydržel celé vyučování (než se po začátku roku opět ve škole rozjede vaření).


Děkujeme adoptivnímu rodiči

panu Petrovi ze Šumic

Variabilní symbol: 222108