Donaldia Ipyana Maluka

01.05.1998

V době kdy odešla její matka...

Donaldia je jedním ze 4 dětí chudé venkovské ženy. Svého otce nepoznala,protože zmizel ještě dřív než se narodila. Ostatní děti mají jiného otce. Sestra Donaldie Jamila byla od malička poslána k příbuzným, takže se se setrou ani neznaly. Matka později ochrnula neznámou nemocí pohybového aparátu a odešla se léčit do lepších přírodních podmínek ke svým příbuzným. Děti tak zůstaly samotné na starost asi 14leté Donaldii. O bezvýchodné situaci sportovně nadané a učenlivé studentky nás informovali učitelé z partnerské školy ZŠ Ilenge, kde Donaldia právě dokončovala poslední ročník.

SETKÁNÍ SOUROZENCŮ V CENTRU PRO SIROTKY

Donaldii i jednoho z mladších bratrů jsme přijali v roce 2014 v Centru pro sirotky, později také přišla jejich setra Jamila, která své sourozence poznala až nyní a zde. Bylo to velmi radostné setkání a se svou sestrou se staly blízkými přítelkyněmi. Donaldia už nemusí pečovat o své sourozence jako matka, ale pouze jako sestra. Práci o domácnost sdílejí všechny děti v Centru bez rozdílů. Donaldia nastoupila na střední školu poblíž, kde rozvíjí, jak své nadání, tak svou učenlivost. Už sice nechce být profesionální hráčkou košíkové, ale chtěla by být prospěšná lidem a stát se zdravotní sestrou. V roce 2017 bude absolvovat poslední ročník střední školy, držme ji proto palce, aby mohla postoupit dál.

O sirotkovi aktuálně - 2017/2018

Donaldia ukončila střední školu. Všichni tvrdí, že úspěšně, ale výsledky nejsou zatím známy. Čeká se na ně neuvěřitelných 5 měsíců. Každá zkouška se totiž vyhodnocuje na úrovní celostátní a každá někde jinde, v jiném tanzanském městě. Dovedete si představit ty nervy, když stále nevíte, na jakou školu se můžete hlásit? Přijímačky se totiž dělají podle výsledků závěrečných zkoušek jednotlivých předmětů. Donaldia vidí svou budoucnost ve zdravotnictví, ale uvidíme, kam ji výsledky závěrečných zkoušek pošlou. S domácností i s péčí o dětí už obstojí jako zralá žena, ale ke vdávání ještě nesměřuje. Jako první s holek v sirotčinci si nechala udělat africké vlasy, jinak je všechny děti nosí nakrátko. Je to taková její odměna za ukončení střední školy.


Děkujeme adoptivním rodičům

manželům Zavadilovým z Kroměříže

Variabilní symbol: 2270