2016/2017

22.11.2017

Darovaná částka: 25 000 Kč

Celý projekt jsme museli kompletně znovu osvětlit, protože se ve škole v Galule vyměnilo celé vedení. Ale spolupráce myslím bude stejně dobrá ne-li lepší. Nový pan ředitel přijal naši pomoc s nadšením a mnoho toho slíbil. Každopádně začal s tím, že se naučí správně vyslovovat jméno partnerské školy Dubňany, která poslala škole v Galule letos téměř 2 000 000 šilinků. Opět opravíme další třídu,  už 4. v pořadí.

Třída před opravou
Třída před opravou

Po 3 týdnech třída nabyla zcela nové podoby. Podlaha je opravená, udělali nové omítky a vymalovali. Do rámů oken vsadili nová zasklená křídla. O nových oknech mám jinou představu, ale nesmíme zapomínat, kde se nacházíme - i na místní podmínky je to značně odříznutá a těžce přístupná vesnice. Třída má i nové dveře. Opravu zvládli za polovinu daru, takže můžou pokračovat s opravami v další třídě. 

Třída po opravě
Třída po opravě

Pro svou partnerskou školu z Dubňan si připravili dárky - žáci sami vyrobili koše, rohož, klobouk a metly na zametání, bez kterých se neobejde žádná domácnost tady. Škola v Dubňanech mi musí prominout, ale bohužel se vše nepodaří přepravit do naši republiky a některými dary jsme potěšili náš sirotčinec.