Chance Kayanga

01.01.2006

Matka Chance byla zavražděna pravděpodobně otecm Chance, který později někam zmizel. Chance žil se svou divočejší sestrou Asante dlouhou dobu u velmi staré babičky, která je ještě zvládla podporovat. Nyní už to nezvládá, proto vzal Chance k sobě jeho strýc. Babička nemluvila ani svahilsky, pouze kmenovým jazykem. Neměla vůbec ponětí, kdy se narodila a nezvládala Chance podporovat v chození do školy.

Chance má školu velmi rád, a také se dobře učí. Má poctivý přístup. Díky naší společné pomoci, může opět chodit do školy. Babičku rád navštěvuje a pomáhá jí, když je to nutné.

O sirotkovi aktuálně - 2017/2018

Chance na to nevypadá, ale už má 12 let. Právě je v 6. třídě. Je velmi chytrý a bývá v prospěchu nejlepší ze třídy. Loni byl 1. ze 75 žáků. Na to, který má rád předmět si odmítal vybrat se slovy, že je má rád všechny. Taky si rád čte a učí se a taky rád pracuje. Je zdráv. Milým překvapením bylo, že jsme letos dostali od všech dětí a jejich opatrovníků dostali drobné poděkování formou sáčku s rýží, pytlíku s kasavou nebo třeba 2 banánů a 2 vajíček. Škoda, že jsme nemohli něco z toho přivést i vám.


Děkujeme adoptivním rodičům

Járovi a Ivance z Chebu

Variabilní symbol: 2267