Amos Festo Mtanyike

01.01.2008

Amose a jeho sestru Marii jsme vzali do Centra pro sirotky z jedné dočasné pěstounské rodiny v Mbujuni. Poprosila nás o to jedná sociální pracovnice, protože už si nevěděla rady se stále rozrůstající se pěstounskou rodinou, která nedostáva od státu ani vindru a tak sirotci mají tak tak na jídlo natož na školu. 

Amos, Maria a jejich starší sestra žili s matkou a nevlastním otcem ve vesnici Mwembeni. Rodina byla úplná, ale nezdravá. Nevlastní otec všechny děti zneužíval a matka tomu nebyla schopna nebo nechtěla zabránit. Děti se dovolaly práva až u místních úřadů, kde je po nesnesitelných útrapách dovedla starší sestra. Když vyšla pravda najevo, matka i nevlastní otec utekli, ještě dřív než je mohla policie zadržet. Starší sestra je u babičky, mladší děti převzala sociální pracovnice a umístila k dočasné rodině, kde byly asi 4 měsíce.

Jejich pěstounka je odvážná žena, která se ze svého důchodu (pracovala v mládí v laboratoři) starala celkem o 8 dětí různého věku a mentální kondice. Materiální péče zde je na dobré úrovni, ale nemohla si dovolit děti posílat do školy. Více o dni, kdy jsme Amose a Marii přijali k nám.

Amos má 10 let, ale nikdo neví přesně kdy se narodil. Prostě v roce 2008. Je zdvořilý, pracovitý a mezi děti v Mahangu zapadl během první sekundy. Byl mu přidělen sirotčincový brácha Yacobo, se kterým si padli do oka a stejně tak i s dalším nově příchozím klukem Elishou. Sestra Epifanie ze sirotčince poslala Amose ihned do školy, jen co jsme nakoupili uniformu a sešity. A tak ve svých 10 letech nastoupil do 1. třídy.

Škola: Mahango, 1. třída 

Bydliště: Nyní v Centru pro sirotky v Mahngu, dříve u dočasné pěstounské rodiny

O sirotkovi aktuálně - 2017/2018

Amos je Centru zcela nový. Nechce zůstat pozadu za ostatními dětmi a tak se začíná snažit ve škole, při domácích pracích a také mu to jde v kostele v roli ministranta. Ostatní kluky si získal tím, že umí suverénně zpívat moderní písničky z rádia.


Děkujeme adoptivním rodičům

manželům Kunčíkovým

Variabilní symbol: 222114