2016/2017

22.11.2017

Darovaná částka: 2000 Kč

Letos se na pomoci škole v Ilenge podílela partnerská škola ZŠ Dobratice a ZŠ Havířov. Protože tato škola velmi dobře spolupracuje, tak jsme jí přidali i peníze od soukromého dárce. Letos se zvládne opravdu hodně práce.   Za tento dar si škola nakoupí z velké části materiál na zastřešení nově postavené budovy školy. Po velké akci - společné focení s celou školou, jsme odměnili vždy 3 nejlepší žáky z každé třídy. Po výborné snídani a převzetí darovaného ovoce, nás varovali, abychom příště přijeli autem, neb nás čekají další dary a dokonce překvapení.

Hrubá stavba čekající na zastřešení
Hrubá stavba čekající na zastřešení

Stavba nové budovy školy je po 14 dnech už plně nachystána na zastřešení. Aby však v Ilenge nemuseli kupovat dřevo na krovy, pokáceli v okolí školy všechny velké stromy a připravili se tak i o příjemný stín. Velmi nás ale potěšilo, že již mají nachystané sazenice na výsadbu nových stromků. 

Sazeničky pro novou výsadbu stromů
Sazeničky pro novou výsadbu stromů

Protože poděkování jim přišlo pro nás málo, pozvali nás na dvě snídaně ke dvěma učitelkám do jejich domovů a obdarovali nás tradičním masajským oděvem - látka pošitá korálky.