POMÁHEJTE S NÁMI!


Nemusíte věnovat peníze. Váš čas, zkušenosti, schopnosti a dobrá vůle jsou stejně tak cenné.

Bez mámy je malá organizace, má jen jednoho zaměstnance v České republice a jednoho v Africe. Tým Bez mámy je však daleko širší a celý založen na dobrovolné práci.

KDO JE DOBROVOLNÍK BEZ MÁMY

Je to člověk, který vidí smysl v pomoci druhým a neváhá pro to obětovat hodně volného času, spoustu energie a taky nějaké peníze. Je to člověk, který je schopen dělat i malé obyčejné věci, třeba i rutinní a od představy Afriky vzdálené, pro dobro druhých. Měl by to být člověk, který neočekává odměnu a poctu; nejde mu o pouhé získání zkušeností a nevšedních zážitků. Nejede si do Afriky rozlousknout své životní otázky ani léčit zlomené srdce nebo narušené vztahy. Ale spíš by tam měl jet proto, že chce čistě a jednoduše, nabídnout své schopnosti a úsilí jako službu potřebným.

Afrika sice každého svým způsobem obdaruje, ale neměl by to být jediný důvod, proč tam jet.

ČINNOSTI DOBROVOLNÍKŮ

Výuka na blízkých základních a středních školách: Buď kontinuální forma určitého předmětu pro dobrovolníky s delším pobytem, nebo příprava tematicky zaměřených programů pro jednorázovou výuku - dobrovolníci s kratším pobytem. Výuka v mateřské školce: Jedná se o kontinuální výuku. Náplň výuky v tanzanských školkách spíš připomíná úroveň první třídy. Dětí se učí písmena, číslice, jednoduché počty, anglická slůvka. Evropský přístup ve výuce může dětem zjednodušit zapamatování látky, pomoci rozvinout jiné složky myšlení, osvojit si drobnou motoriku, rozšířit dětské obzory o věci přirozené, leč pro ně nedostupné (poznávaní zvířat, barev,...) 

Volnočasové aktivity: Nejlepší formou jsou aktivity se vzdělávacím podtextem. Volnočasové aktivity nemají svůj hlavní přínos jen v osvětě samotné, ale i v tom, že děti poznáváme a ony zase čerpají z naší pozornosti, které se jim v běžném životě dostává jen málo. Mimo výše zmíněné činnosti je samozřejmost zapojit se v Mahangu i do fyzických prací, podle aktuální potřeby: všední práce okolo chodu stanice, údržba budov, práce na poli,...

JAK SE STÁT DOBROVOLNÍKEM BEZ MÁMY

Na začátku všeho stojí schopnost obětovat ČAS a ENERGII. Velké plus je mít nějaký NÁPAD, vlastní INICIATIVU. Většina dobrovolníku se chce, přirozeně, účastnit mise do Tanzanie. Pro účast na misi je třeba splnit následujících šest podmínek:

1. VĚK MIN. 23 LET

Věkový omezením se snažíme, aby na misi do Tanzanie jeli poměrně vyzrálí lidé. Lidé, kteří jsou schopni fyzicky i emočně unést životní prostředí Afriky. Lidé schopni rozumného uvažování. Lidé, kteří už vědí, co chtějí. 

2. AKTIVITY V ČR

Každý, kdo se chce stát dobrovolníkem, si musí být vědom toho, že základ práce spočívá v činnosti pro Bez Mámy zde, v České republice. Tato fáze trvá zpravidla rok a teprve v návaznosti na ní, se dobrovolník může zúčastnit mise v Africe.

3. JAZYKOVÁ VYBAVENOST

ANGLIČTINA

Angličtina je jazyk, kterým se člověk domluví téměř všude na světě. V Tanzanii je kromě svahilštiny úředním jazykem. Tanzanie byla v minulosti britskou kolonií (mj. také německou kolonií). Někteří mladí lidé a lidé ve městech, vzdělanější vrstva obyvatel nebo pamětníci kolonie se skutečně anglicky domluví. Je tedy důležité umět anglicky, pokud ovšem mluvíte plynně svahilsky, angličtina není až tak důležitá J. Znalost angličtiny by měla být na komunikativní úrovni. Nejde o vytříbený slovník a striktní dodržování gramatiky, ale umět anglicky tak, aby oni rozuměli mně a já jim. Neradi slyšíme odpověď na otázku "Umíš anglicky?"... "Domluvím se, rukama nohama..." Protože rukama nohama se můžeme domlouvat na dovolené v Chorvatsku, ale ne někde tam, kde máme být užiteční J. Od roku 2012 jsme se rozhodli úroveň angličtiny dobrovolníku otestovat (písemný test a prověření komunikačních schopností)

SVAHILŠTINA

....

4. ROZHOVOR S BEZ MÁMY

Rozhovor s vedením sdružení je důležitý proto, aby lidé z vedení měli možnost dobrovolníka poznat osobněji. Aby se ho mohli zeptat, co jej k této službě motivuje, zkrátka proč to chce dělat. Aby věděli, co dobrovolník umí a co je schopen obětovat. Konec konců poznávání je vzájemné, dobrovolník také musí vědět s kým má tu čest, kdo ho bude zaúkolovávat, jakým způsob sdružení pracuje a jaká je jeho filozofie. Následně se společně domluví na délce pobytu, umístění a náplni práce.

5. DÉLKA POBYTU

Aby se vůbec něco smysluplného stihlo udělat, je dobré pobýt na místě delší dobu. Je to dobré i z toho hlediska, že člověk lépe pozná kulturu a smýšlení místních obyvatel. Pozná je tak trochu zevnitř, ne jen jako z rychlíku. Nasaje pravou africkou atmosféru, kterou je pak schopen šířit dál. Nejkratší optimální délka pobytu pro dobrovolníky jsou 3 měsíce. Nyní, v době, kdy ještě nestojí v Mahangu budova pro dobrovolníky, je možné délku pobytu zkrátit, minimálně však na měsíc.

6. FINANČNÍ NÁKLADY

Jak již bylo výše zmíněno, dobrovolník si hradí veškeré finanční náklady sám ze svých zdrojů. 

LETENKA

Letenka dle ročního období stojí v rozmezí od 16 000 Kč až 24 000 Kč (je to cena za cestu tam i zpět).

VÍZUM

Při vstupu do Tanzanie se platí vízum 50 USD, tj. cca 1200 Kč.

OČKOVÁNÍ

Očkování před cestou stojí přibližně 5 000 Kč. Povinné očkování do Tanzanie, zejména na ostrov Zanzibar, kde to stále kontrolují, je očkování proti žluté zimnici. Ostatní očkování jsou doporučena a některá z nich stačí dokonce absolvovat jedenkrát za života. Pro cestu do tropické země, je to rozhodně dobrá investice. V očkovacím centru pouze řeknete, kam máte namířeno, a oni Vám poradí, jaká očkování potřebujete. Samozřejmě i my rádi předáme svou zkušenost. Obávaná nemoc v Tanzanii je malárie, ale proti ní nelze očkovat. Musí se užívat antimalarika (cena cca 1500 Kč/měsíc), občas se nám podaří získat tyto léky pro dobrovolníky jako sponzorský dar, ale není to pravidlem.

DOPRAVA

Doprava po Tanzanii není příliš drahá. Přeprava do místa našeho působiště v oblasti Mbeya (cca 800 km od Dar es Saalam) stojí 500 Kč za autobus (10 hod), cca 2000 Kč letadlo (1,5 hod), vlak od roku 2015 nedisponuje 1. třídou, proto tuto přepravu nedoporučujeme. Na místě působiště Mahango se chodí pěšky, nebo se jezdí na kole, či na motorce (placená služba: cca 4Kč/km). Mezi menšími městy jezdí dodávky pod názvem dala-dala. Cena v dala-dala je přibližně 1 Kč/km. Průměrně za dopravu na místě zaplatíte cca 500 Kč/měsíc. Celkem za dopravu po Tanzánii cca 1500 Kč (bus), 4500 Kč (letadlo).

UBYTOVÁNÍ a STRAVA

Ubytování na místě v Mahangu se neplatí. Přispívá se pouze na jídlo přibližně cca 70 Kč/den. 

Naši dobrovolníci

Marie Hodinářová

dobrovolnice od srpen 2017 do....

Bez Mámy je organizace, která se přívětivě koncentruje ve svých cílech. "Nemusíte dělat velké věci, ale dělejte malé s velkou láskou." Tak nějak podobně to řekla Matka Tereza. A moji bezmámovci vědí přesně, o kolik dětí se starají v mahangském sirotčinci i mimo něj, která škola potřebuje tabuli, kdo z holek nebo kluků sní o profesi mechanika nebo zdravotní sestry. Jsou rodina. A protože jsou po velkou část roku trochu daleko na realizaci některých nápadů v rámci chodu, přijíždí teta Maria. 

manželé Růžičkovi

dobrovolníci o Vánocích 2016

Andrea Růžičková - herečka a fotografka a Mikoláš Růžička - hudebník a výtvarník se vypravili na misi do Mahanga o Vánocích roku 2016. Drsné podmínky zažili na vlastní kůži, zvládli nedostatek vody i chudé jednotvárné jídlo. Mezitím, co Mikoláš sázel stromy a maloval pokoje sirotčince, Andrea sbírala materiál na fotovýstavu Bez mámy, se kterou jsme po návratu společně objeli větší města České republiky.