Centrum pro sirotky

Základním pilířem komunitního rozvoje Bez mámy je vybudování Centra pro sirotky v Mahangu.

Centrum pro sirotky tvoří tři budovy: dvě ubytovny pro dívky a chlapce, kteří nemají své rodiče, potažmo své domovy a společná jídelna s kuchyní. Stavba Centra byla zahájena v roce 2011, v roce 2013 byl spuštěn provoz v budově pro chlapce a v jídelně. Dívky zůstaly v malém sirotčinci vedle misijní stanice. V roce 2015 byla dokončena hrubá stavba ubytovny pro dívky a vybudována zeleninová zahrada s oplocením. V roce 2016 máme v Centru 23 dětí, ubytovna pro dívky je těsně před dokončením. 

 Níže najdete informace o budování Centra, jeho dokončených částech, i o těch, které ještě ještě dokončeny nejsou a můžete je podpořit. Jedná se o hlavní a základní infrastrukturu, od které je odvislá většina dalších aktivit. 


Plánované akce

Voda pro život

Svod dešťové vody se střech, rezervoár na 70 m3 a využití jako zdroj kvalitní vody, pro zlepšení hygieny a pro prodloužení pěstování zeleniny a ovoce i do období sucha. 

Hospodářská budova

Údaje o budově: Hospodářská budova by měla sloužit k chovu dobytka, úschově nářadí a dalších potřebných materiálů.

 • Předpokládaná cena za rezervoár: 195 000 Kč. 
 • Předpokládaná cena základy, okapy, příslušenství, práce: 100 000 Kč
 • Předpokládané datum realizace: 2018 
 • Předpokládaná cena: 200 tis. Kč. 
 • Předpokládané datum realizace: 2020-2022

Realizované akce

Budova pro dívky

Údaje o budově: Tato budova je aktuálně v procesu dostavby. Tato budova je koncipována pro 24 děvčat a 8 dobrovolníků, pro které v Mahangu není doposud dostatečně velké zázemí. Výstavba této ubytovny byla zahájena v roce 2013. V roce 2016 je budova pod střechou, s vybudovanými pokoji, s okny a dveřmi, podlahami a omítkami. Chybí k dokončení: záchody a umývárny, nádvoří, vybavení pokojů Předpokládaná cena: 900.000,- Kč za celou budovu. Do současné doby bylo proinvestováno cca 650 000 Kč, tedy zbývá cca 250 000 Kč pro její dostavbu. 


Dokončené akce

Budova pro chlapce

Údaje o budově: Budova pro chlapce patří mezi již dokončené budovy a v současné době jsou zde ubytováni první chlapci. Budova pojme celkem 36 dětí. Jednalo se o vůbec první vybudovanou budovu z celého komplexu. Byla postavena již začátkem roku 2012, v roce 2013 byl v ní spuštěn provoz. 

 Skutečná cena: 1.100.000,- Kč

Servisní budova (jídelna, kuchyň, sklad) 

Údaje o budově: Servisní budova je již postavena a plně využívaná. Skládá se z kuchyně, jídelny a skladu. Budova byla vystavěna jako druhá z celého komplexu budov, a to koncem roku 2012. Nicméně tuto budovu ještě čeká v nejbližší době zasklení oken, kdy musí dojít k jejich výměně. 

 Skutečná cena: 300.000,- Kč

Přivedení vody k Centru 

 • Cena: 45 000 Kč.
 • Datum realizace: 2013

Venkovní suché záchodky v Centru

 • Cena: 24 000 Kč 
 • Datum realizace: 2015

Zahrada u Centra (9x42 m)

 • Cena: 50 000 Kč
 • Datum realizace: 2015

Přivedení elektřiny k Centru 

 • Cena: 10 000 Kč
 • Datum realizace: 2017