Škola: Majombo

Sponzor/ři: Rodina Ovesní a další přátelé

Částka letos:  25 700 Kč 

Co se realizovalo letos: Stabva mateřské školky (okna, dveře).

Před 

 Po

 

Co je v plánu realizovat příští rok: Dokončovací práce na školce - jemná omítka a strop.

 

Škola: Ilenge

Sponzor/ři: Běžci z Dobratic (behejnavsi.cz)

Částka letos:  20 300 Kč 

Co se realizovalo letos: Dostavba hrubé stavby 3 tříd do stádia betonového věnce. 

Před

Po

 


...obr... Škola připravila dárek pro své dárce v podobě dvou ošatek, na které nakreslily děti mapu Afriky a mapu Tanzanie. Paní učitelka, teď ukazuje,kde leží Ilenge.....


Co je v plánu realizovat příští rok: Výstavba střechy u 3 tříd a nákup dveří a oken do nich.  

 

Škola: Salemu

Sponzor/ři: Marie, Canticorum

Částka letos: 26 700 Kč 

Co se realizovalo letos: Zpevnění základů několika tříd, vnitřní betonový “trezor” na úschovu testů a dalších věcí.

 

 

 

...obr...žáci pro nás mají připravena různá vystoupeni.

Co je v plánu realizovat příští rok: Výstvba 2 nových tříd, 3 záchody pro učitele, elektrické vedení do 3 tříd. 

 

Škola: Ibagha

Sponzor/ři: Rodina Hrnčiříkova

Částka letos: 50 000 Kč   

Co se realizovalo letos: Dokončení celé jedné třídy (omítky, výmalba, tabule, dveře, okna)

Před

Po 

 

...obr...vesničané nám přišli na poděkování zatancovat tradiční tance

Co je v plánu realizovat příští rok: Dokončení střechy u tříd, vybudování záchodů pro žáky 

  

Škola: Kisa

Sponzor/ři: Škola Ratiškovice a další přátelé

Částka letos: 26 201 Kč 

Co se realizovalo letos: Dostavba venkovní kuchyně, kde se dětem vaří, aby nemusely chodit domů na oběd (nebo hladovět) a prodlužovat tak délku výuky. Zaplatili jsme rovněž roční plat kuchařky.

Před 

Po 

...obr...oběd už se vaří

 

...obr...škola nás překvapila, že si vede evidenci hendikepovaných dětí a snaží se pro ně najít pomoc. Tento malý prvňáček bydlí velmi daleko,rodiče ho nosí do školy a taky pro něj musí chodit. Pro všechny je to velmi náročné...

Co je v plánu realizovat příští rok: Rozvoj školky dostavbou třídy pro jesle ( říkají tomu baby class). Dále instalatérské práce, dovedení vody k novým záchodům pro žáky.

 

 

 

 

 

 

Autor:
Tomáš Gongol