Udělat něco pro sebe i pro druhé a zanechat ve světě stopu. To jsou motivy, které mě vedly k tomu stát se dobrovolníkem, podpořit vzdělávání a život sirotků v Tanzanii i rozšířit povědomí o světě „těch druhých“, zde v České republice. Pro uskutečnění těchto idejí jsem se obrátil na organizaci Bez mámy.

Píši tento text, abych se podělil o zkušenost a abych oslovil ty, kteří přemýšlejí, jak by mohli využít svůj čas a schopnosti ve prospěch něčeho smysluplného a měli zájem stát součástí projektu, který skýtá možnost měnit svět a lidské životy k lepšímu.

Tomu, kdo se rozhodne stát dobrovolníkem a podporovat takřka jakoukoli neziskovou organizaci, ať už se zaměřuje na správu afrického sirotčince nebo ekologické aktivity a výsadbu stromů, jistě není cizí idealismus a vizionářství o lepším světě. Odhlédněme však od těchto krásných snů a pojďme být na chvíli racionální a pragmatičtí.

Humanitární rozvojová spolupráce a pomoc Africe, je ve společnosti kontroverzní téma a zkušenosti s touto oblastí ukazují, že některé snahy mohou přinášet více škody než užitku. Ovšem problematika rozvoje a mezinárodní spolupráce není klasifikovatelná jako dobrá či špatná, jedná se o prostor s potenciálem, který nabízí kontakt mezi různými kulturami, způsoby vidění světa a především mezi lidmi, kteří se mohou jeden od druhého něco naučit. Stát se dobrovolníkem mi umožnilo nahlédnout pod povrch těchto dějů, seznámit se blíže s danou skutečností a vytvořit si názor na danou problematiku.

Přesvědčil jsem se, že organizace Bez mámy, se i přes nejrůznější nesnáze značně vymyká běžné představě o „pomoci v Africe“ a napříč kontinenty a kulturami vytváří unikátní sociálně-vzdělávací projekt. Svou činnost realizuje ve velice individualizovaném, takřka rodinném prostředí, v těsném sepětí realizátorů projektu s těmi, kterým je jejich činnost určena. Vždyť v kolika organizacích takového typu znají členové realizačního týmu jméno a životní příběh každého ze sirotků o kterého pečují?  

Organizace funguje sotva 14 let a během nich dokázala postavit sirotčinec, který aktuálně skýtá útočiště pro 30 dětí. Ty zde mají, kromě základních životních potřeb, také zajištěn přístup ke vzdělání. Díky originálnímu projektu Škola škole se podařilo navázat partnerství mezi několika Českými a Tanzanskými školami, které umožňují sdílet individualitu, kreativitu a kritický pohled na svět napříč kontinenty, kulturním i sociálním spektrem lidské společnosti. Několik odrostlejších sirotků již studuje na vysoké škole nebo se podílejí na běhu samotného Centra pro sirotky.

Bez mámy operuje s velice skromným rozpočtem (viz výroční zprávy na webu organizace), její příjem je tvořen především dary a částečně také provozem e-shopu s africkým uměním. Nezanedbatelnou část práce zajišťují právě dobrovolníci, jejichž činnost přináší do organizace nové nápady, potřebné know-how a zajišťuje vitalitu jejího fungování.

Dobrovolníci jsou klíčovou složkou personálního fungování takřka všech projektových aktivit, které jsou jak v České republice, tak v Tanzanii organizovány a Bez mámy je otevřena každému, kdo má zájem podělit se o svůj čas a své schopnosti.

Buď naším partnerem v České republice

Můžeš nám pomoci rozšiřovat povědomí o činnosti organizace i pořádat nejrůznější akce na podporu Bez mámy.

Oslov školu, kde studuješ nebo kde jsi studoval/a a iniciuj podporu svých kantorů a spolužáků, pro konání beneficí či kulturních akcí.

Využij své schopnosti a svůj talent pro umění, pro marketing, projektové nápady… Limitem je jen Tvá kreativita, Tvé schopnosti, Tvé nadšení pro věc a schopnost dotáhnout své nápady k realizaci.

Oslov podnikatele z regionu či své přátele a známe s žádostí o dar pro sirotky z Mahanga.

Být partnerem – dobrovolníkem v České republice Ti umožní získat zajímavé zkušenosti, kontakty, praxi v jednání s druhými a při realizaci projektových aktivit. Pokud Tě spolupráce s námi bude bavit a naplňovat, rádi se s Tebou podělíme o kousek Tanzanie, když se vrátíme z mise s nějakým zajímavým suvenýrem nebo něčím na ochutnání. Spolupráce s Bez mámy v České republice, může být také Tvá příprava pro společnou cestu do Tanzanie. 

 Buď blízkým spolupracovníkem přímo v Tanzanii

Cesta do Tanzanie a spolupráce na aktivitách přímo v Mahangu je něco co můžeš zařadit mezi své velké životní zkušenosti. Dostat se tak blízko k reálnému životu na tanzanském venkově, splynout s vesnicí africké savany, stát se vychovatelem, učitelkou, dělníkem, projektantem či koordinátorkou projektu…

Podoba spolupráce na společné věci, kterou je rozvoj vzdělávání, podpora místní kulturní integrity, samostatnosti a rozvoj mezinárodních vztahů, to vše závisí na Tvých schopnostech.

Hledáme osobnosti, individuality, tvořivé, komunikativní, samostatné otevřené lidi, kteří se chtějí podělit o to, co znají a co umí. Ať jsi pedagog, umíš šít nebo znáš truhlařinu či jiné řemeslo, jsi nadšený ekolog nebo snad vizionář, jež dokáže dotáhnout do konce to, pro co se odhodlá, tak společně s námi můžeš vytvářet jedinečná a smysluplná díla a projekty. Pokud máš potenciál, projekty v Centru pro sirotky v Mahangu Ti jej pomohou rozšířit a naplnit způsobem, který si možná teď ještě ani neumíš představit.

Připoj se do FB skupiny pro dobrovolníky Bez mámy, kde se dozvíš více o aktuálních možnostech spolupráce a dobrovolnictví:  https://www.facebook.com/groups/dobrovolniciBezMamy

Spoustu informací o činnosti organizace najdeš na jejím webu www.bezmamy.cz.

Autor:
Matouš Homola