Swauma Hamisi

*1. 1. 2002 | dívka

Matka Swaumy zemřela, otec od rodiny odešel, znovu se oženil a o své děti se nestará. Swauma tak žije se svou babičkou v Mahangu. Je to milé venkovské děvče.

O SIROTKOVI AKTUÁLNĚ - 2020/2021

Swauma dokončila střední školu v Utengule, kam chodila 4 roky. Na high school už nepokračuje, protože její výsledky nebyly tak dobré, aby byla pro další vzdělání vybrána (systémem). Nyní si Swauma vychutnává zasloužený odpočinek, přemýšlí nad kurzem ve výučním oboru (švadlena, kadeřnice, kuchařka apod.), což by ji pomohli zrealizovat její vzdálení příbuzní žijící ve městě. A nebo zůstane u babičky v Mahangu a bude pomáhat na poli či si přivydělávat splétáním copánků. Držíme ji palce! Vzdělání, kterého se ji díky naší společné  podpoře dostalo ji už nikdo nevezme: umí nejen číst, ale i počítat, dověděla se něco o Tanzanii i o světě. Ví základy z biologie a jiných přírodních věd a probudil se v ní zájem o to jak fungují věci kolem nás. 

O sirotkovi 2019/2020

Swauma stále bydlí v Mahangu se svou babičkou. Společně si také staví nový domek z pálených cihel, ale už to trvá pár let a teď se to z důvodů nedostatku financí trochu zaseklo. Letos Swauma nastoupila do předposledního ročníku střední školy v Utengule. Do školy dochází denně min. 4 km tam a 4 zpět, takže je to celkem náročné. Naštěstí nechodí sama, ale svou kamarádkou Deborou, která je také v našem programu podpory. Je krásné, že jsou kamarádky, přesto, že Debora je křesťanka (Lutheranská církev) a Swauma muslimka. Pořád se spolu něčemu chichotají. K práci se umějí postavit jako dospělé ženy, za to angličtina jim celkem dělá potíže. Swauma je, ale ta odvážnější, byť je mladší, takže se osmělila před dobrovolníky vypustit pár anglických vět 😊. Swauma by chtěla být žurnalistkou, což je naprosto neobvyklé přání mezi africkými dětmi. Nemá sice zatím nejlepší výsledky, ale držíme ji palce, ať jde za svým snem.

O sirotkovi - 2018/2019 
Swauma stále bydlí v  Mahangu se svou babičkou. Společně si také staví nový domek z pálených cihel, ale už to trvá pár let a teď se to z důvodů nedostatku financí trochu zaseklo. Letos Swauma nastoupila do předposledního ročníků střední školy v Utengule. Do školy dochází denně min. 4 km tam a 4 zpět, takže je to celkem náročné. Naštěstí nechodí sama, ale svou kamarádkou Deborou, která je také v  našem programu podpory. Je krásné, že jsou kamarádky, přesto, že Debora je křesťanka (Lutheranská církev) a Swauma muslimka. Pořád se spolu něčemu chichotají. K  práci se umějí postavit jako dospělé ženy, za to angličtina jim celkem dělá potíže. Swauma je, ale ta odvážnější, byť je mladší, takže se osmělila před dobrovolníky vypustit pár anglických vět 😊. Swauma by chtěla být žurnalistkou, což je naprosto neobvyklé přání mezi africkými dětmi. Nemá sice zatím nejlepší výsledky, ale držíme ji palce, ať jde za svým snem.  

O sirotkovi - 2017/2018 
Swauma žije stále u své babičky v Mahangu. Je jí 16 let a studuje na SŠ v Utengule, kde letos v lednu nastoupila do 2. ročníku. SŠ Utengule letos změnila střih a barvy uniforem, proto Swauma byla doslova nadšena z naší pomoci. Nevěděla, jak jinak by uniformu pořídila.

Děkujeme adoptivnímu rodiči
paní Ireně z Roztok

Variabilní symbol: 222101