ADOPCE DĚTÍ

Adopce sirotků dává šanci na lepší budoucnost dětem v Centru i mimo něj. V České republice a Slovensku je nabídnuta rodinám či jednotlivcům možnost pravidelně finančně podporovat některé z tanzanských dětí, které ztratilo rodiče či žije ve velmi nepříznivých podmínkách. Podpora je využívána k zajištění nejpotřebnějších věcí: UBYTOVÁNÍ, STRAVA, OŠACENÍ A VZDĚLÁNÍ

Při každé naší návštěvě v Tanzanii zjišťujeme, jak se dítěti daří, jak prospívá ve škole, jaké jsou jeho nové zájmy, plány a sny. Předáme dopisy a vzkazy adoptivních rodičů a zároveň zajistíme předání dopisů jejich. Ne všechny děti, obzvláště ty malé, chápou, jakou roli v jejich životě hraje adoptivní rodič, ale díky jejich pečovatelkám, řeholním sestrám, si uvědomují, že v něm mají štědrého dárce, za což jsou vděčné.

Rozhodnutí o Adopci sirotka (o finanční podpoře) bereme spíše jako morální než právní závazek, proto v současnosti nesepisujeme žádnou smlouvu. Rozumíme také tomu, že nastanou situace, kdy si česká rodina (skupina) nemůže sponzorování dále dovolit. Pokud takový případ nastane v budoucnu, prosíme, aby nás rodiče/skupiny včas informovali.

6 KROKŮ K RADOSTI

1. 

Výběr sirotka

2.

Kontaktování koordinátora

3.

Potvrzení adopce

4.

Platba na bankovní účet

5.

Potvrzení o daru

6.

Radost 

Způsob a výše platby

Peníze můžete poslat najednou nebo po částech (např. v měsíčním intervalu). Minimálně polovinu částky potřebujeme mít k dispozici do konce 7. měsíce a druhou polovinu částky pak do konce 12. měsíce daného roku.

Potřebná částka na rok se liší, podle toho zda je dítě podporováno zcela a je-li na základní či střední škole:

PLNÁ PODPORA

Částka 10 000 Kč pokryje náklady pro jedno dítě umístěné v Centru pro sirotky na rok. Náklady zahrnují zejména jídlo, ošacení, zdravotní péči, školní pomůcky, příp. školné, osobní hygienu, péči vychovatelů a kuchařky

ČÁSTEČNÁ PODPORA

týká se dětí, které mají stabilní zázemí a domov u svých příbuzných. U těchto dětí je podpora směřována hlavně ke vzdělání. U dětí základní školy jde o částku 3 500 Kč/rok; u dětí ve věku střední školy 5 000 Kč/rok.

U dětí věku základní školy je potřeba do budoucna počítat s tím, že jejich náklady stoupnou s přestupem na střední školu. Standardní doba studia na ZŠ je 7 let, na SŠ jsou to 4 roky. Ale i Střední škola je v Tanzánii jen přestupní stanicí k dalšímu vzdělání a to, buď na high school pro chytřejší, a nebo na učilišti pro zručnější. O pokračování dítěte ve studiu na jednotlivých školách Vás včas uvědomíme a budete se moci o další podpoře rozhodnout. Z pravidla se jedná o částku 15 000 Kč za rok a je zde zahrnut i internát.