O škole v Mahangu

Partneři ZŠ Uherský Brod Újezdec

Škola v Mahangu je nám blízká už tím, že ji navštěvují děti z našeho sirotčince. Cesta do školy však trvá rychlou chůzí přibližně 45 minut. Sirotci tuto cestu absolvují během dne 4x - ráno do školy, během poledne domů a opět do školy a odpoledne zase zpátky.

Škola má 7 tříd a mateřskou školku. Průměrně je zde 500 žáků ročně a asi 10  učitelů.

Na podpoře ZŠ a MŠ Mahango se podílejí ZŠ Uherský Brod Újezdec a také MŠ Ratíškovice Sluníčko.

Co všechno už se povedlo

 

2016/2017

22.11.2017

Výborná spolupráce s naší "domovskou" školou, kam dochází děti z našeho sirotčince, trvá. Postupně se snaží dokončit budovu mateřské školy. V letošním roce darované peníze použijí na výrobu oken a dveří a jejich zapravení do jedné z učeben.

2011/2012

22.11.2017

Obrázky skvěle doplní obsah článku a vzbudí ve čtenářích zájem ho otevřít. První obrázek se zároveň zobrazí i v náhledu. Zajímavý úvodní obrázek vám tak pomůže zvýšit atraktivitu vašeho článku.