O škole Ilenge

Partneři ZŠ Dobratice

Škola v Ilenge je vzor spolupráce školy, vesnice, naší organizace. Učitelé, žáci a jejich rodiče jsou velmi aktivní a prozřetelní. Škola má svůj sad s ovocem i malý les. Stáří školy je přes 50 let. Děti se tísní v dosavadních učebnách, s nízkými zdmi s absencí stropů - pouze pod plechovou střechou, kde je skutečně parno. Třídy staré školy mají velmi málo oken a prosklení jim chybí úplně. Nejen že je ve třídách tma, ale v období dešťů do nich neprosklenými okny ještě zatéká.

ZŠ Ilenge je sedmiletou školou se 361 žáky. Průměrně na 1 třídu připadá 51 žáků.  

Kromě ZŠ Dobratice podporují školu v Ilenge také čas od času soukromí dárci, aby se práce mohly pohnout o kus v před.

Co už se povedlo

 

2016/2017

22.11.2017

Letos se na pomoci škole v Ilenge podílela partnerská škola ZŠ Dobratice a škola ZŠ Havířov. Protože tato škola velmi dobře spolupracuje, tak jsme jí přidali peníze od soukromého dárce. Letos se zvládne opravdu hodně práce. Za tento dar si škola nakoupí z velké části materiál na zastřešení nově postavené budovy školy. Po velké akci - společné...

2015/2016

22.11.2017

Obrázky skvěle doplní obsah článku a vzbudí ve čtenářích zájem ho otevřít. První obrázek se zároveň zobrazí i v náhledu. Zajímavý úvodní obrázek vám tak pomůže zvýšit atraktivitu vašeho článku.