Takovou chceme Afriku

Naším cílem je podporovat místní děti a komunity, aby rozvoj sebe sama i místa, kde žijí, zvládly samostatně. Řídíme se heslem: "Pomoz mi, abych to zvládal sám.“

Kdo jsme?

Již od roku 2006 poskytujeme vzdělání, zázemí a další podporu dětem v obtížných životních podmínkách jižní Tanzanie, v regionu Mbeya. Podporujeme jejich vzdělávání, pracovní, sociální i společenské návyky tak, aby mohly přispět k přetváření regionu na důstojné místo pro život.
Bez naší společné podpory by sirotci v této části světa nemohli dosáhnout ani na základní vzdělání a děti bez zázemí by neměly šanci vymanit se ze začarovaného kruhu chudoby. Po mnohaletých zkušenostech přímo v Africe jsme pochopili, že nejvíce pomůžeme tím, že umožníme, aby si místní pomohli sami. Toho dosahujeme skrze podporu vzdělávání mladých lidí a skrze pomoc komunitám, které nemají prostředky na změnu, ale mají vůli začít pracovat na lepším životě.
Jsme zastánci rozvoje, soběstačnosti a samostatnosti. Podporujeme lídry změny přímo v komunitách v Tanzanii, aby se Tanzanie mohla rozvíjet s respektem k jejím sociálním a kulturním specifikům.

Naše výhody

Udržitelnost

Šetříme zdroje a provozní náklady organizace Bez mámy držíme na minimální možné míře. Většina týmu je tvořena dobrovolníky a ti, pokud cestují na misi do Afriky, činí tak na vlastní náklady.

Blízkost

Do Afriky pravidelně jezdíme, spolupracujeme s místními organizacemi a nasloucháme potřebám místních komunit. Jsme ověřená organizace s osobním přístupem, ke které se dárci v Evropě i komunity v Tanzanii s důvěrou vrací.

Flexibilita

Pro rozvoj Afriky, Tanzanie ani regionu Mbeya neexistuje jen jedno řešení. Jsme dostatečně zkušená a flexibilní organizace, abychom dokázali tvořit efektivní řešení na míru pro každou výzvu.

Náš tým

Michaela Gongolová

Koordinátor v ČR
Stará se, aby nebylo ponecháno nic náhodě a všechno šlapalo tak, jak má. Připravuje mise do Tanzanie.

Tomáš Gongol

Předseda
Tvoří vize a posouvá věci vpřed. Dohlíží na to, aby šla organizace s dobou a pracovala efektivně.

Michal Soták

Člen vedení BM
Flexibilní a podnikavý člověk, který pomáhá s realizacemi projektů, jak v ČR, tak v Tanzanii.

Pavla Popovičová

Člen BM
Trpělivě naslouchá potřebám a tvoří dokumenty a projekty organizace.

David Mutayoba

Koordinátor v Tanzanii
Dohlíží na projekty v Tanzanii. Díky němu dostanou děti včas vždy vše potřebné. Pravidelně reportuje do ČR.

Eliška Nováková

Dobrovolník
Věnuje se realizacím projektu Škola škole v Tanzanii a komunikaci s partnerskými školami na Moravě.

Eliška Bělíková

Kooordinátorka
Podporuje nás ze zálohy, momentálně je totiž na rodičovské dovolené.

Ke stažení

Dokončené projekty

Výstavba Centra Mahango

Centrum pro sirotky Mahango jsme vybudovali jako domov pro děti, které nemají nikoho, kdo by se o ně postaral. V roce 2013 byl spuštěn provoz a v průběhu let se dokončovala celá infrastruktura (2 ubytovny, jídelna s kuchyní a skladem, vnitřní a venkovní toalety, velkokapacitní rezervoár na vodu apod.). Nyní je výstavba hlavních součástí dokončena. Provoz Centra a bezprostřední péči o děti zajišťují místní řádové sestry. Bez mámy nadále podporuje konkrétní děti skrze projekt Radost dětem (jídlo, hygiena, zdraví, ošacení, vzdělání) a čas od času přináší do Centra zlepšující prvky formou drobných projektů: dětské hřiště, výsadba stromů apod. Centrum slouží pro cca 30 dětí, mladší z nich zde žijí trvale, starší se zde vracejí na prázdniny ze svých internátních škol.