Ebeneza Baraca

29.09.2012

INFORMACE O DÍTĚTI: 

Ebeneza, nomen omen, tmavý chlapíček jako z tmavého dřeva, první přišel na to, že se vidí v mých očích. A občas si přijde zkontrolovat, jestli mi z nich nevypadl. Stejně tak se ale chodí dívat, jestli je na druhé straně objektivu, takže dostat ho do záběru je dost výzva. Je to chytrý kluk. Ví moc dobře, kam patří jaké nádobí, a umí napsat jedničku a dvojku. ....z blogu naší dobrovolnice.

Dítě bylo téměř od narození v kojeneckém ústavu 100 km od základny našich projektů v Mahangu. Zjišťování jeho původu a okolností ztráty rodičů je téměř nemožné.

Škola: Nechodí ještě do školy, tráví čas v sirotčinci s matronou (vychovatelkou).

Bydliště: Nyní v Centru pro sirotky v Mahngu, dříve kojenecký ústav v Igogwe

ADOPCE

Potřebná částka na rok pokryje celkové životní potřeby v rámci Centra pro sirotky: - celoroční ubytování, - stravování (speciální strava pro mladší děti ohrožené podvýživou), - ošacení, - zdravotnické výdaje, - hygienické nároky, - celodenní dohled a asistence vychovatelky (pomoc s oblékáním, hygienou, případné přebalování, výchova k domácím pracím apod.), - náklady spojené se vzdělání na MŠ: uniforma a boty (1x ročně), školní pomůcky a sešity (2x ročně), další specifické věci pro MŠ.

Způsob a výše platby

Potřebná částka na rok (plná podpora): 10 000 Kč

Číslo účtu: 2400096696/2010 (CZK)

Variabilní symbol: 222108

Peníze můžete poslat najednou nebo po částech (např. v měsíčním intervalu). Minimálně polovinu částky potřebujeme mít k dispozici do konce 7. měsíce a druhou polovinu částky pak do konce 12. měsíce daného roku.

Chci pomoci tomuto dítěti

Vyplňte všechny potřebné údaje a my se vám ozveme co nejdříve zpět.