Náš příběh

Bez mámy, z.s. je česká nezisková organizace (spolek) se sídlem v Dobraticích, která se zaměřila na pomoc dětem v Tanzánii. Tato organizace byla založena v roce 2006 Ondřejem Horeckým, který do Mahanga v Tanzánii přicestoval jako dobrovolník. Jeho cestovatelský a dobrovolnický duch, snaha pomáhat tam, kde je potřeba a tíživá situace mnoha místních dětí a sirotků tak dala vzniknout myšlence vybudování Centra pro sirotky a založení neziskové organizace, která měla tento velký projekt realizovat.

 Od roku 2010 pak byla činnost a vedení organizace předáno do rukou manželů Tomáše a Michaely Gongolových a jejich kamaráda Michala Sotáka. 

O založení organizace si rovněž řekli samotní obyvatelé Mahanga, kteří velmi intenzivně vnímali, v jakých tíživých podmínkách některé děti žijí, aniž by se někdo o ně postaral. V Tanzánii žije 2,5 mln sirotků a státní sirotčince zde neexistují. Mnoho těchto dětí přežívá u svých vzdálených příbuzných, kde se ne vždy setkají s rodinným a přátelským prostředím, potýkají se s nedostatkem jídla o které se nuceně rozrostlá rodina musí rozdělit. Sirotci žijí v podmínkách tak chudobných, že si nemohou dovolit chodit ani do základní školy a vyhlídky na lepší budoucnost jsou pro ně minimální. Často místo pravidelné školní docházky bývají využívání k těžké práci na poli či k pasení dobytka. Změnit tak tyto životní podmínky alespoň u jednoho dítěte a dát mu šanci na lepší život v dospělosti má velký význam.

Z výše uvedených důvodů tedy vznikla organizace, která se snaží bojovat s chudobou v daném regionu Tanzánie a vytvořila si tam i dobré zázemí, jak partnerské, tak i materiální (viz budování misijní stanice apod.). Bez mámy, z.s. velmi intenzivně spolupracuje především se dvěma místními organizacemi:

Without Mother Organization jako partner pro koordinaci a realizaci projektů v Tanzánii 

Sisters of Our Lady Queen of the Apostles of Mbeya jako partner pro správu projektů v Tanzánii

Od vzniku organizace do vzniku této první strategie uběhlo již několik let (9 let), a již za tuto dobu se Bez mámy, z.s. může chlubit výsledky své práce. Například:

  • Než se začalo s budování samotného Centra pro sirotky, došlo k vybudování těchto budov:

o Misijní dům

o Malý sirotčinec – cca pro 8 dětí

o Dispenzář - ošetřovna

o Mateřská školka ve spolupráci s místními a s americkou ambasádou

 

  • V rámci budování Centra pro sirotky došlo k výstavbě či nákupu

o Budovy pro 40 chlapců

o Budovy kuchyně a jídelny a skladu

o Budovy pro 40 děvčat (rozestavěná)

o Přivedení vody k Centru

o Elektroinstalaci v obou dokončených budovách pomocí solárních panelů

o Výmalby v budovách a výstavba kamen v kuchyni

o Nákup potřebných věcí – moskytiéry, postele, úložné prostory, nádobí, nádoby, povlečení atd.

o Vybavení pro zaměstnance

o Stoly a lavice do jídelny

o Získání bezplatného pronájmu pole, kde se děti učí pěstovat rýži

 

  • Zavedení projektu Škola škole 
  • Zavedení projektu Adopce sirotků ve formě sponzoringu 
  • Další materiální a finanční podpora – dětem, do místních škol, místním seniorům apod.