Poslání DMS

chybí

POMOC RYCHLE A SNADNO. Pošlete smsku ve tvaru DMS BEZMAMY 90 na tel. číslo 87777  a za necelou stovku nasytíte 5 sirotků denně.

 

Organizace Bez mámy je aktivním účastníkem programu DMS (Dárcovská SMS) v České republice.
Více informací o tomto programu najdete na www.darcovskasms.cz. Zapojení do programu je podmíněno platnou veřejnou sbírkou. 

Částka z programu DMS je využívána k podpoře dlouhodobého projektu Centrum pro sirotky v Mahangu, jak k jeho postupné výstavbě, tak k jeho provozu, který byl zahájen v létě 2013.

 

 

JEDNORÁZOVÁ DMS

Text ve tvaru:

DMS BEZMAMY 30           ... nebo

DMS BEZMAMY 60           ... nebo

DMS BEZMAMY 90

pošlete, prosím, na telefonní číslo 87 777 

 

Cena DMS je 30 nebo 60 nebo 90 Kč, Bez mámy z toho obdrží  29 nebo 59 nebo 89 Kč,

Jednorázová DMS za 90 Kč pomůže nasytit 5 dětí z Centra pro sirotky na jeden den.

  

TRVALÁ DMS

Text ve tvaru:

DMS TRV BEZMAMY 30      ... nebo

DMS TRV BEZMAMY 60      ... nebo

DMS TRV BEZMAMY 90 

pošlete, prosím, na telefonní číslo 87 777 

 

Cena DMS je 30 nebo 60 nebo 90 Kč měsíčně. DMS odchází každý měsíc automaticky po dobu neurčitou. Její zrušení je možné kdykoliv (viz níže).

Bez mámy z jedné TRVALÉ DMS obdrží každý měsíc 29 nebo 59 nebo 89 Kč.

Částka 90 Kč měsíčně zajistí jednomu dítěti v Centru pro sirotky snídaně na celý měsíc.

 

Možnost ukončení trvalé DMS kdykoli SMSkou na tel 87 777 ve tvaru: STOP BEZMAMY.