Poslání DMS

chybí

POMOC RYCHLE A SNADNO. Pošlete smsku ve tvaru DMS BEZMAMY 90 na tel. číslo 87777  a za necelou stovku nasytíte 5 sirotků denně.

 

Organizace Bez mámy je aktivním účastníkem programu DMS (Dárcovská SMS) v České republice.
Více informací o tomto programu najdete na www.darcovskasms.cz. Zapojení do programu je podmíněno platnou veřejnou sbírkou. 

Částka z programu DMS je využívána k podpoře dlouhodobého projektu Centrum pro sirotky v Mahangu, jak k jeho postupné výstavbě, tak k jeho provozu, který byl zahájen v létě 2013.

 

 

JEDNORÁZOVÁ DMS

Text ve tvaru DMS BEZMAMY 90 pošlete, prosím, na telefonní číslo 87 777 

Cena DMS je 90 Kč, Bez mámy z toho obdrží 89 Kč, které pomohou denně nasytit 5 dětí z Centra pro sirotky.

  

TRVALÁ DMS

Text ve tvaru DMS TRV BEZMAMY 90 pošlete, prosím, na telefonní číslo 87 777 

Cena DMS je 90 Kč měsíčně. DMS odchází každý měsíc automaticky po dobu neurčitou. Její zrušení je možné kdykoliv (viz níže).

Bez mámy z jedné TRVALÉ DMS obdrží každý měsíc 89 Kč, což zajistí jednomu dítěti v Centru pro sirotky snídaně na celý měsíc.

 

Možnost ukončení trvalé DMS kdykoli SMSkou na tel 87 777 ve tvaru: STOP BEZMAMY.