Adopce sirotků

Adopce sirotků dává šanci na lepší budoucnost dětem v Centru i mimo něj

V České republice a Slovensku je nabídnuta rodinám či jednotlivcům možnost pravidelně finančně podporovat některé z tanzanských dětí, které ztratilo rodiče či žije ve velmi nepříznivých podmínkách. Podpora je využívána k zajištění nejpotřebnějších věcí:

UBYTOVÁNÍ, STRAVA, OŠACENÍ A VZDĚLÁNÍ  

Při každé naší návštěvě v Tanzanii zjišťujeme, jak se dítěti daří, jak prospívá ve škole, jaké jsou jeho nové zájmy, plány a sny. Předáme dopisy a vzkazy adoptivních rodičů a zároveň zajistíme předání dopisů jejich. Ne všechny děti, obzvláště ty malé, chápou, jakou roli v jejich životě hraje adoptivní rodič, ale díky jejich pečovatelkám, řeholním sestrám, si uvědomují, že v něm mají štědrého dárce, za což jsou vděčné.

 

CHCI ADOPTOVAT SIROTKA > 

 

Závazek morální:

Rozhodnutí o Adopci sirotka (o finanční podpoře) bereme spíše jako morální než právní závazek, proto v současnosti nesepisujeme žádnou smlouvu. Rozumíme také tomu, že nastanou situace, kdy si česká rodina (skupina) nemůže sponzorování dále dovolit. Pokud takový případ nastane v budoucnu, prosíme, aby nás rodiče/skupiny včas informovali.

Způsob a výše platby:

Peníze mohou být posílány najednou nebo po částech (třeba měsíčně), avšak vždy minimálně polovinu částky do konce 7. MĚSÍCE daného roku, druhou polovinu částky do konce 12. MĚSÍCE daného roku.

Číslo účtu je 2400096696/2010 (CZK), VS dítěte: je uveden u každého sirotka. 

Potřebná částka na rok se liší, podle toho zda je dítě podporováno zcela a je-li na základní či střední škole:

  • - PLNÁ PODPORA: pro dítě umístěné na střední škole 10000 Kč/rok a na dítě docházející na základní školu 8000 Kč/rok. Náklady zahrnují zejména jídlo, ošacení, zdravotní péči, školní pomůcky, příp. školné, osobní hygienu.
  • - ČÁSTEČNÁ PODPORA: se týká dětí, které mají stabilní zázemí a domov u svých příbuzných. U těchto dětí je podpora směřována hlavně ke vzdělání. U dětí základní školy jde o částku 3500 Kč/rok; u dětí ve věku střední školy 5000 Kč/rok.

U dětí věku základní školy je potřeba do budoucna počítat, že jejich náklady stoupnou s přestupem na střední školu. Standardní doba studia na ZŠ je 7 let, na SŠ jsou to 4 roky. Ale i Střední škola je v Tanzánii jen přestupní stanicí k dalšímu vzdělání a to, buď na high school pro chytřejší, a nebo na učilišti pro zručnější. O pokračování dítěte ve studiu na jednotlivých školách Vás včas uvědomíme a budete se moci o další podpoře rozhodnout. Z pravidla se jedná o částku 15 000 Kč za 1 rok, ale je zde zahrnut i internát.

      

JAK POSTUPOVAT PŘI ADOPCI:

  1)     VÝBĚR SIROTKA

  2)    KONTAKTOVÁNÍ KOORDINÁTORA na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Do emailu, prosím, uveďte: jak chcete být na webu prezentování - nejčastěji jméno a příjmení ( nebo pouze jedno z toho) a město; dále jm., příjmeni a adresa trvalého bydliště dárce pro každoroční vystavování potvrzení

  3)       VYČKAT NA POTVRZENÍ ADOPCE KOORDINÁTOREM

  4)       PLATBA NA BANKOVNÍ ÚČET

  5)      MOŽNOST 1-2X ROČNĚ POSLAT DÍTĚ TI DOPIS A TAKÉ DOSTAT DOPIS OD NĚJ. Upozornění na tuto možnost přijde v dostatečném předstihu emailem.

  6)      OBDRŽENÍ POTVRZENÍ DARU vždy začátkem následujícího roku v době aktuální pro vyhotovování daňového přiznání.

 

Potvrzení platby/daru pro odpočet

Vždy na začátku následujícího roku posíláme potvrzení o přijaté částce za rok. Toto potvrzení je podle zákona č. 589/1992 Sb., o daních z příjmu, dokladem ročního daňového zvýhodnění dárce.

Pro potvrzení je nutné znát jméno a příjmení dárce  a jeho trvalé bydliště. Musí to být osoba, z jejíhož účtu jsou peníze zasílány (popř. manžel/ka). Pokud si vyberete dítě k adopci, napište nám, na koho máme potvrzení vystavovat (jm., příjmení, adresa trvalého bydliště, dodací adresa, je-li jiná).

Další informace k adopci (komunikace, apod.)

1-2x za rok (vždy Vás včas informujeme) je možné dítěti poslat dopis či malý dáreček. Rovněž i my se snažíme získat dopis od dítěte jeho adoptivním rodičům. Pokud dítě bydlí v sirotčinci je to snazší, pokud bydlí u příbuzných je to obtížnější, ale většinou se to zvládne. Africké dětí nemají příliš představu, odkud se jejich pomoc bere a jakým způsobem je realizována. Pokud chceme, aby šlo vše co nejpřirozenější cestou, nelze od těchto dětí často očekávat smysluplné dopisy adoptivním rodičům. Africké děti mají malý rozhled a jejich dosavadní uvažování mnohdy postrádá kreativitu a fantazii.


Také bychom Vás rádi upozornili na to, že tyto děti občas nedomýšlejí do konce svá rozhodnutí a dochází ne k zcela výjimečným případům, kdy dítě uteče, vdá se, ožení se, opustí školu, zahodí svojí šanci (někdy nám to samo oznámí, někdy to je bez slova) a bohužel nikdo není schopen s tím nic udělat, obzvláště když dětí nejsou pod střechou sirotčince, ale u svých vzdálených příbuzných.

Pokud bychom byli v budoucnu nuceni takovou situaci řešit, nemějte nám to, prosím, za zlé. Děkujeme

 

CHCI ADOPTOVAT SIROTKA >

PŘÍBĚHY ADOPTOVANÝCH DĚTÍ >