NAŠE MISE

Posláním organizace je vybudovat Centrum pro sirotky v Mahangu v Tanzánii jako opravdový domov dětem, které svůj domov ztratily.

Vize:

Poskytnout vzdělání, zázemí a další podpora dětem, které se nacházely v obtížných životních podmínkách tak, a které díky této pomoci změnily svůj život, přijaly za něj zodpovědnost, i za životy svých blízkých a tím přispívají k přetváření regionu na důstojné místo pro život.

Poslání:

Posláním organizace je vybudovat Centrum pro sirotky v Mahangu v Tanzánii jako opravdový domov dětem, které svůj domov ztratily; podpořit děti v oblasti vzdělávání, pracovních, sociálních i společenských návyků; a přispívat ke vzdělanosti regionu zkvalitněním zázemí i výuky v místních školách. 

Strategické cíle       1. Vybudování technického zázemí 2. Materiální podpora dětem 3. Zajištění provozu a samostatnosti Centra 4. Podpora regionu a místních komunit
  1.1 Budova pro chlapce  2.1 Materiál, pomůcky, nářadí, potřeby pro zaměstnance a pro děti v Centru 3.1 Výroba a prodej místního produktu   4.1 Podpora místních škol
  1.2 Budova pro dívky  2.2 Pomůcky a finanční podpora pro děti mimo Centrum  3.2 Hospodářské centrum  4.2 Podpora seniorům
  1.3 Hospodářská budova    3.3 Personální zajištění provozu Centra  4.3 Nabídka kurzů v Centru pro veřejnost
  1.4 Servisní budova    3.4 Zavedení dílen  4.4 Poskytnutí léčiv a lékárnického materiálu
  1.5 Budova pro dobrovolníky    3.5 Mobilita Centra  4.5 Spolupráce na zkvalitnění vody v regionu
  1.6 Další stavební celky    3.6 Nastavení systému vyhledávání a evidence sirotků  4.6 Spolupráce s obcí
  1.7 Vybavení budov    3.7 Založení knihovny  4.7 Zavedení motivačních programů pro lidi v regionu
      3.8 Zavedení soukromé střední školy 4.8 Podpora místních umělců

 

Výsledky naplnění cílů                                                 
1. Děti z Centra jsou úspěšní absolventi základní školy/střední školy/univerzity.
2. Děti z Centra jsou zaměstnané.
3. Děti z Centra jsou podnikavé (pouští se do svých projektů – vlastní firma, vlastní dobrovolnický projekt, angažovanost v místních komunitách, dobrovolnických aktivitách apod.).
4. Děti z Centra jsou vybaveny pro praktický život (seznamy absolvovaných výukových programů a kurzů v rámci hospodářského centra a dílen, i mimo Centrum)
5. Děti podporované mimo Centrum jsou absolventy minimálně základní školy.