Donaldia Ipyana Maluka

Adoptivní rodiče: Zavadilovi z Kroměříže

ŽIVOTNÍ PŘÍBĚH DONALDIE

V době kdy odešla její matka...

Donaldia je jedním ze 4 dětí chudé venkovské ženy. Svého otce nepoznala,protože zmizel ještě dřív než se narodila. Ostatní děti mají jiného otce. Sestra Donaldie Jamila byla od malička poslána k příbuzným, takže se se setrou ani neznaly. Matka později ochrnula neznámou nemocí pohybového aparátu a odešla se léčit do lepších přírodních podmínek ke svým příbuzným. Děti tak zůstaly samotné na starost asi 14leté Donaldii. O bezvýchodné situaci sportovně nadané a učenlivé studentky nás informovali učitelé z partnerské školy ZŠ Ilenge, kde Donaldia právě dokončovala poslední ročník.

 

Setkání sourozenců v Centru pro sirotky

Donaldii jsme i jednoho z mladších bratrů jsme přijali v roce 2014 v Centru pro sirotky, později také přišla jejich setra Jamila, která své sourozence poznala až nyní a zde. Bylo to velmi radostné setkání a se svou sestrou se staly blízkými přítelkyněmi. Donaldia už nemusí pečovat o své sourozence jako matka, ale pouze jako sestra. Práci o domácnost sdílejí všechny děti v Centru bez rozdílů. Donaldia nastoupila na střední školu poblíž, kde rozvíjí, jak své nadání, tak svou učenlivost. Už sice nechce být profesionální hráčkou košíkové, ale chtěla by být prospěšná lidem a stát se zdravotní sestrou. V roce 2017 bude absolvovat poslední ročník střední školy, držme ji proto palce, aby mohla postoupit dál.

 

Děkujeme manželům Zavadilovým, že ji pomáhájí zažívat normální dětství a dospívání.