Annastazia Angano

Adoptivní rodiče: Ručkovi z Českého Těšína

Pohlaví: holka
Co se stalo rodičům: Matka se vdávala těhotná. Její manžel se snažil opakovaně dítě zabít, protože zjistil, že není jeho. Když byla Annastazia větší utekla k babičce. Babička nezná rodinné podrobnosti, neví, kdo je Annin otec, ani kdo je manžel její dcery. Matka za Annou nejezdí.

Škola název: nyní Mahango (základní škola)
Bydliště: sirotčinec
Sourozenci: Má 2 nevlastní sestry a 1 nevlastního bratra

Základní vlastnosti: Annastazia nechodila do školy, přestože je ji již 12 let. Neumí číst ani psát. Trochu umí počítat, protože prodávala rohože.
Její oblíbená činnost je výroba rohoží, tím se s babičkou živily.


Přání dítěte: chce jít do školy

Oblíbené předměty ve škole: do školy nechodila, neumí psát, jen trochu počítat (prodávala rohože)

Přání budoucího zaměstnání: učitelka

Další informace o dítěti: O Annastazii se starala babička, která neumí číst, ani neví jak je stará. Bydlí ve městě Mbeya, ale ne ve vlastním domě  ten nemá. Pro Annin další osobnostní rozvoj je nutná změna prostředí. Ve svém věku by si měla hrát a chodit do školy, být se svými vrstevníky. Anna je plachá a pomalu se rozkoukává v novém domově v Cenztru pro sirotky Mahango.

Potřebná částka na 1 rok: 5000 Kč (po dobu základní školy - do 7.třídy, dále 7500 Kč po dobu střední školy)

Variabilní symbol: 2282