Radost dětem

Každé dítě potřebuje vědět, že je někdo, kdo ho má rád a pomáhá mu růst. Dětem bez rodin nebo dětem v chudých podmínkách mnohdy není dopřáno ani chodit do školy. Radost dětem v Africe přináší i obyčejné a základní věci (jídlo, oblečení, vzdělání a domov). Společně dáme dětem naději na lepší budoucnost.

Při každé naší návštěvě v Tanzanii zjišťujeme, jak se dítěti daří, jak prospívá ve škole, jaké jsou jeho nové zájmy, plány a sny. Předáme dopisy a dárky adoptivních rodičů a zároveň převezmeme dopisy dětí pro rodiče do Česka. Ne všechny děti, obzvláště ty malé, chápou, jakou roli v jejich životě hraje adoptivní rodič. Avšak díky jejich pečovatelům si uvědomují, že v něm mají štědrého dárce, za což jsou vděčné.

Rozhodnutí o Adopci sirotka - jeho finanční podpoře bereme spíše jako morální než právní závazek, proto v současnosti nesepisujeme žádnou smlouvu. Rozumíme také tomu, že nastanou situace, kdy si adoptivní rodič nemůže sponzorování dále dovolit. Pokud takový případ nastane v budoucnu, prosíme adoptivní rodiče, aby nás včas informovali.

6 kroků k radosti

1. Výběr sirotka
2. Kontaktování koordinátora
3. Potvrzení adopce
4. Platba na bankovní účet
5. Potvrzení o daru
6. Radost

Způsob a výše platby

Platbu na konkrétní dítě můžete zasílat měsíčně, čtvrtletně, pololetně či ročně. Pokud si zvolíte zasílaní jednou ročně, prosíme, abyste tak učinili v první polovině roku.

Číslo účtu: 2400096696/2010 (CZK)
Variabilní symbol: viz konkrétní dítě
Částka: viz konkrétní dítě

Potvrzení o daru

Pro potvrzení daru je nutné, abyste nám poskytli jméno a příjmení a adresu trvalého bydliště. Na začátku kalendářního roku obdržíte zprávu a odkaz na přístup do svého dárcovského profilu, kde si můžete vygenerovat souhrnné potvrzení všech darů u Bez mámy, z.s.

Jaká částka dítě podpoří?

Účinná pomoc dítěti začíná od 840 Kč měsíčně, tedy 10 000 Kč/rok. Může být nižší, pokud má dítě fungující zázemí u příbuzných, a naopak vyšší tam, kde dítě žádnou rodinu nemá. To vše platí v případě studia na průměrné škole. Náklady na vzdělávání v kvalitní instituci jsou podstatně vyšší a mohou dosáhnout částky až kolem 35 000 Kč/rok. V takových případech je potřeba, aby spojilo síly více dárců.